Werkkapitaal vergroten, wat zijn de opties

Als ondernemer is het vergroten van het werkkapitaal een belangrijke factor om de continuïteit van de onderneming te waarborgen. Werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa en de kortlopende schulden van een onderneming. Het werkkapitaal geeft aan hoeveel geld er beschikbaar is voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Een tekort aan werkkapitaal kan leiden tot betalingsproblemen en uiteindelijk zelfs tot faillissement. In dit artikel worden de opties besproken om het werkkapitaal te vergroten.

Voorraadbeheer optimaliseren

Een van de eerste stappen om het werkkapitaal te vergroten, is het optimaliseren van het voorraadbeheer. Een te grote voorraad kan leiden tot hogere opslagkosten en verouderde voorraad. Aan de andere kant kan een te kleine voorraad leiden tot het mislopen van kansen en klanten. Door het voorraadbeheer te optimaliseren, kan een ondernemer de voorraadkosten verlagen en het werkkapitaal vergroten.

Factoring

Factoring is een financieringsvorm waarbij een ondernemer zijn openstaande facturen verkoopt aan een factormaatschappij zoals bijvoorbeeld Impact Factoring. De factormaatschappij betaalt de ondernemer een gedeelte van het factuurbedrag, meestal tussen de 70% en 90%, en neemt het debiteurenbeheer over. Hierdoor beschikt de ondernemer direct over het geld van de openstaande facturen en kan hij het werkkapitaal vergroten.

Leasing

Leasing is een financieringsvorm waarbij een ondernemer een roerend of onroerend goed huurt van de leasemaatschappij. De ondernemer betaalt hiervoor een maandelijkse leasevergoeding. Hierdoor hoeft de ondernemer niet in één keer een grote investering te doen en kan hij het werkkapitaal vergroten. Bovendien kan de ondernemer profiteren van fiscale voordelen, zoals de investeringsaftrek.

Kortlopende leningen

Een kortlopende lening is een financieringsvorm waarbij een ondernemer voor een korte periode geld leent van een bank of andere kredietverstrekker. Deze lening heeft vaak een looptijd van maximaal een jaar en een relatief hoge rente. Een kortlopende lening kan een oplossing zijn voor een tijdelijk tekort aan werkkapitaal, maar het is belangrijk om de risico’s goed af te wegen. Een te hoge schuldenlast kan namelijk leiden tot betalingsproblemen en uiteindelijk tot faillissement.

 

Crowdfunding

Crowdfunding is een financieringsvorm waarbij een ondernemer geld ophaalt bij een grote groep investeerders via een online platform. De investeerders krijgen in ruil hiervoor een beloning of aandeel in de onderneming. Crowdfunding kan een manier zijn om het werkkapitaal te vergroten, maar het is belangrijk om een goed plan te hebben en de verwachtingen van de investeerders te managen.

Sale-and-leaseback

Sale-and-leaseback is een financieringsvorm waarbij een ondernemer een bedrijfspand of andere bedrijfsmiddelen verkoopt aan een investeerder en deze vervolgens terug least. Hierdoor beschikt de ondernemer direct over het geld van de verkoop en kan hij het werkkapitaal vergroten. Bovendien kan de ondernemer gebruik blijven maken van het bedrijfspand of de bedrijfsmiddelen.

Efficiënt debiteurenbeheer

Een efficiënt debiteurenbeheer kan bijdragen aan het vergroten van het werkkapitaal. Door het op tijd versturen van facturen, het actief opvolgen van openstaande facturen en het afspreken van betalingstermijnen kan een ondernemer het debiteurenrisico verlagen en het werkkapitaal vergroten.

Gerelateerde berichten